DOGA, Oslo
18. september 2020
Få politiske områder er mer polarisert enn debatten om rusreformen.
Høringssvarene spriker i alle retninger, avisene er fulle av debattinnlegg, og på sosiale medier blokkerer meningsmotstanderne hverandre. Hva må til for å samles om den norske rusreformen?

Konferansen skal handle om den pågående reformen, men aller mest skal den handle om veien videre – og Norges fremtidige ruspolitikk. Bør alkoholavhengige også få tilbud om substitusjonsbehandling? Hva er egentlig god forebygging?
Kan rusmiddelanalysetjenester forebygge skade?

Konferansen er i hovedsak rettet mot politikere og aktører på rusfeltet, men er åpen for alle.
18. september 2020
DOGA
H
ausmanns gate 16, 0182 Oslo
#rusreformkonferansen
#rusreform

Kenneth Arctander Johansen
Kenneth Arctander Johansen er daglig leder i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) og har lang erfaring fra arbeid på rusfeltet. Han er i dag PhD-student ved universitetet i Ghent. Kenneth satt i det Regjeringsoppnevnte Rusreformutvalget og skal snakke om den norske rusreformen på Rusreformkonferansen.
Dr. Pavel Bém
Han er en psykiater med nesten 30 års erfaring innen ruspolitikk. Han har jobbet for flere statlige så vel som internasjonale organer (EU, FN, WHO, Europarådet). Bém var i mange år tsjekkisk «Drug Tzar» og ble to ganger valgt til borgermester i Praha. Som medlem av det tsjekkiske parlamentet har han innført godkjennelse av medisinsk cannabis. For øyeblikket er han professor ved det medisinske fakultetet ved Charles University, hvor han fungerer som leder for avdelingen for psykoterapi og familieterapi ved avhengighetsklinikken På konferansen vil han snakke om erfaringene med avkriminalisering fra Tsjekkia.
Andreas Wahl Blomkvist
Andreas Wahl Blomkvist er lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin, og forfatter av boken Ulovlig Medisin (Illegal Medicine). Han er leder av Foreningen Tryggere Ruspolitikks rådgivende fagkomite og styremedlem i Norsk forening for psykedelisk vitenskap. Andreas skal fortelle om hvordan den medisinske utviklingen kan bidra til å endre samfunnets syn på enkelte ulovlige rusmidler, parallelt med at stadig flere land endrer den juridiske utviklingen.
Dr. Fabio Caputo
Fabio Caputo er assisterende medisinsk direktør i avdeling for indremedisin, SS Annunziata Hospital, Italia. I august 2015 oppnådde han spesialiseringen for diagnostisering og behandling av alkoholmisbrukslidelser, og fra 2013 ble han konsulent for alkoholmisbrukslidelse ved G. Fontana Center for Study and Multidisciplinary Treatment of Alcohol Addiction i Italia. På Rusreformkonferansen vil han dele erfaringene med å bruke GHB i behandling av alkoholavhengighet.
Kari Lossius
Kari Lossius har vært spesialist i klinisk psykologi siden 1989 og er medforfatter av flere bøker innen emneområdene psykologi, rus og behandling. I tillegg har hun skrevet flere fagartikler. Kari har vært aktiv i samfunnsdebatten med flere kronikker og foredrag. På Rusreformkonferansen skal hun snakke om hvordan man kan forebygge rusproblemer blant unge.
Hanne Cecilie Widnes
Hanne Cecilie Widnes er feminist, og har kjempet for homofiles rettigheter i kirke og samfunn som generalsekretær i Norges Kristelige Studentforbund. Nå er hun generalsekretær i IOGT. Hun skal diskutere hva som er god forebygging på scenen mot Mikkel Ihle Tande fra Tryggere Ungdom.
Mikkel Ihle Tande
Mikkel Ihle Tande er leder av ungdomsforeningen Tryggere Ungdom. Han skriver masteroppgave i sosiologi om rusreformen og forebygging. Han mener at straff er dårlig forebygging og møter IOGT i debatt.
Willy Pedersen
Willy Pedersen er en norsk sosiolog og professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Hans faglige interesseområde har vært avvik, marginalisering og kultur. Han har utgitt et stort antall vitenskapelige artikler i internasjonale fagtidsskrifter. Han har også utgitt fagbøkene Ungdom er bare et ord (1994), og Bittersøtt – ungdom, sosialisering, rusmidler (1998/2006), Nye seksualiteter (2005) og Gatekapital (2006), engelsk utgave Street Capital: Black cannabis dealers in a white welfare state (2009), og Cannabiskultur (2010).
Jørn Mjelva
Jørn Mjelva er prosjektleder ved Foreningen Tryggere Ruspolitikk og førsteforfatter bak FTR-rapporten om rusmiddelanalyse "Tryggere med Kunnskap". På Rusreformkonferansen skal han presenterere noen av hovedfunnene fra rapporten og legge frem FTRs anbefalinger til implementering av rusmiddelanalyse i Norge. Jørn er utdannet med en bachelor i fysikk og en master i filosofi fra Universitetet i Oslo, og har vært engasjert i ruspolitikk siden 2015, blant annet som organisasjonssekretær og styreleder i EmmaSofia.
Ole Martin Moen
Ole Martin Moen har en doktorgrad i filosofi og er en professor i etikk ved Oslo Met. Han arbeider med teoretisk og anvendt etikk, og er leder for forskningsprosjektet «What should not be bought and sold?», som er finansiert av Norges forskningsråd. Han er fast husfilosof på Verdibørsen på NRK P2 og en av grunnleggerne av Humanistskolen, en ungdomsskole i Oslo som vektlegger filosofi og kritisk tenkning. Moen har også deltatt i samfunnsdebatten om ulike temaer slik som prostitusjon, aktiv dødshjelp, dyrevelferd, skole, monogami og transhumanisme. Moen skal på scenen med Ole Røgeberg i en samtale om rusreformdebatten.
Ole Røgeberg
Ole Røgeberg har en doktorgrad i samfunnsøkonomi og er seniorforsker ved Frischsenteret i Oslo. Han arbeider med empirisk samfunnsforskning på ulike tema, fra sykefravær og intelligensforskning til trafikkrisiko og hvordan innvandring påvirker oppslutning om innvandringsskeptiske partier. Han ledet prosjektet "Verdier, oppfatninger og virkemidler i rusmiddelpolitikken" med finansiering fra Norges Forskningsråd. Røgeberg skal på scenen med Moen i en samtale om rusreformdebatten.
Maria Kjos Fonn
Maria Kjos Fonn er en norsk forfatter og skribent. Hun debuterte i 2014 med den kritikerroste novellesamlingen Dette har jeg aldri fortalt til noen.
I 2014 fikk hun Aschehougs debutantstipend og i 2015 ble hun nominert til Tarjei Vesaas' debutantpris. Hun har vært en aktiv samfunnsdebattant og var nylig ute med et tankevekkende innlegg om ruspolitikk og feminisme.
Astrid Willa Eide Hoem
Astrid Willa Eide Hoem er 25 år, fra Kristiansund og nestleder i AUF
Mansoor Hussain
Mansoor Hussain er 21 år og fra Groruddalen i Oslo, han har vært en av de tydelige stemmene for en rusreform i tråd med rusreformutvalgets anbefalinger den siste tida.
Aleksander Sørlie
Aleksander Sørlie er sykepleier og skribent bosatt i Oslo. Han er fagansvarlig i Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) og jobber med personer som selger seksuelle tjenester ved ProSentret.
Carl-Erik Grimstad
Carl-Erik Grimstad er en norsk politiker som representerer Venstre og er stortingsrepresentant for Vestfold fra 2017. Carl-Erik er utdannet statsviter og har inntil sist høst jobbet som førsteamanuensis og medieforsker ved Høyskolen Kristiania. Han har lenge vært med på å jobbe for en narkotikapolitisk reform.
Nicholas Wilkinson
Nicholas Wilkinson er en norsk politiker som ble innvalgt på Stortinget i 2017. Han ble innvalgt fra Akershus hvor han var førstekandidat. Han er norsk og britisk statsborger. Wilkinson har uttalt at hans politiske hjertesak er arbeidet mot barnefattigdom, men han er også opptatt av miljø og rettferdig fordeling.
Hanne Linn Skogvang
Hanne Linn Skogvang er redaktør i det feministiske tidsskriftet Fett, frilansskribent og spaltist i Klassekampen. Studerer for tida til å bli faglærer i kunst og håndverk og har en mastergrad religionshistorie, og har blant annet jobbet med seksuell helse i Helsedirektoratet.
Program 2020
08:30
Registrering
09:00
Åpning og utdeling av Rusreformprisen 2020
09:15
Den norske rusreformen
Kenneth Arctander Johansen, medlem av Rusreformutvalget og daglig leder i RIO
09:30
Czech Experience on Decriminalization: Revolution or Evolution?
Dr. Pavel Bém, professor ved det medisinske fakultetet ved Charles University
10:00 - 10:10
Pause
10:10
Panelsamtale: Rusreformen, hva skjer nå?
10:40
Panelsamtale: En diskriminerende ruspolitikk?
11:15 - 12:15
Lunsj
12:15
Test stoffene! Hvordan få på plass rusmiddelanalyse i Norge
Jørn Mjelva, Foreningen Tryggere Ruspolitikk
12:40
Ole og Ole: Rusreformdebatten i et metaperspektiv
Ole Martin Moen, filosof og professor i helsefaglig etikk på OsloMet.
Ole Røgeberg, samfunnsøkonom og seniorforsker ved Frischsenteret.
13:15 – 13:25
Kaffepause
13:25
Hvordan forebygge rus blant unge?
Kari Lossius, Psykologspesialist
13:55
Debatt: Hvordan forebygge rus og skader blant unge?
Hanne Cecilie Widnes, IOGT
Mikkel Tande, Tryggere Ungdom
14:20
Hvem bruker ulovlige rusmidler?
Willy Pedersen, professor ved UIO
14:50 – 15:00
Pause
15:00
Rusmidler som medisin
Andreas Wahl Blomkvist, forfatter og lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin
15:30
GHB for the Treatment of Alcohol Dependence
Dr. Fabio Caputo, Assistant Medical Director
16:00
Avslutning
Billetter og priser
STREAMING BILLETT
140 kr
Med begrensede fysiske plasser tilbyr vi i år online billetter til sterkt reduserte priser. Medlemmer i FTR får delta på Rusreformkonferansen gratis digitalt.
KJØP BILLETTER
Er det noe du lurer på?
Ta kontakt med oss.
Ina Roll Spinnangr
+47 40067989
ina.roll@rusreform.no